นำเข้าสินค้าแบบเหมาตู้


 ช่วยดูแลการนำเข้าแบบครบวงจร

ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นเพิ่มเติม รู้ต้นทุนที่แน่นอน

รวมสินค้าที่โกดัง • เหมาตู้ FCL  • ไม่เต็มตู้ LCL • จัดการเอกสารนำเข้า

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

เหมาตู้สั้น 20 ฟุต 

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเหมาตู้เล็ก เหมาะสำหรับนำเข้าประมาณ 30-33 คิว

บริการของเรา

ช่วยประสานงานกับผู้ผลิตที่จีน ไปจนถึงการดำเนินเรื่อง เอกสารต่างๆ เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ 1xx,xxx  บาท (ไม่รวมค่าภาษีและนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องชำระสินค้าตามจริง)

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

เหมาตู้ยาว 40 ฟุต 

นำเข้าสินค้าจากจีนแบบเหมาตู้เล็ก เหมาะสำหรับนำเข้าประมาณ 60-68 คิว

บริการของเรา

ช่วยประสานงานกับผู้ผลิตที่จีน ไปจนถึงการดำเนินเรื่อง เอกสารต่างๆ เพื่อผ่านพิธีการศุลกากร

ค่าใช่จ่ายโดยประมาณ 2xx,xxx  บาท (ไม่รวมค่าภาษีและนำเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่ม ซึ่งต้องชำระสินค้าตามจริง)

เราคือบริการขนส่งสินค้าครบวงจร

ทำไมลูกค้าถึงเลือกใช้บริการนำเข้าสินค้าจากจีนกับเรา

  • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade
  • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

ปรึกษารายละเอียด สอบถามราคา


ติดต่อโทร. 02-026-6425

Email : Fasttrade.customer@gmail.com

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

ปรึกษารายละเอียด สอบถามราคา


ติดต่อโทร. 02-026-6425

Email : Fasttrade.customer@gmail.com

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

บริการช่วยซื้อสินค้าจากจีน  

สอบถามการใช้บริการ  ปรึกษาเราที่  

สอบถามการใช้บริการ  ปรึกษาเราที่