ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีน (ทางรถ)

การขนส่งจากจีนทางรถใช้ระยะเวลา 5-8 วันทำไม่รวมจัดส่งในประเทศ

น้อยกว่า 100 KG. / น้อยกว่า 1 CBM (ทางรถ)
(สินค้าทั่วไป) (สินค้ามอก.) (สินค้าพิเศษ)
45 บาท ต่อ กิโลกรัม 85 บาท ต่อ กิโลกรัม 139 บาท ต่อ กิโลกรัม
7,500 บาท ต่อ คิว 10,800 บาท ต่อ คิว 17,000 บาท ต่อ คิว
มากกว่า 100 KG. / มากกว่า 1 CBM (ทางรถ)
(สินค้าทั่วไป) (สินค้ามอก.) (สินค้าพิเศษ)
35 บาท ต่อ กิโลกรัม 80 บาท ต่อ กิโลกรัม 135 บาท ต่อ กิโลกรัม
7,300 บาท ต่อ คิว 10,500 บาท ต่อ คิว 16,500 บาท ต่อ คิว
มากกว่า 300 KG. / มากกว่า 3 CBM (ทางรถ)
(สินค้าทั่วไป) (สินค้ามอก.) (สินค้าพิเศษ)
30 บาท ต่อ กิโลกรัม 65 บาท ต่อ กิโลกรัม 99 บาท ต่อ กิโลกรัม
6,900 บาท ต่อ คิว 8,500 บาท ต่อ คิว 9,500 บาท ต่อ คิว
 • ค่าบริการตีลังไม้ 2,000 บาท ต่อ 1 คิว ขั้นต่ำ 150 บาท เช่น สินค้ามีขนาด 0.5 คิว ค่าตีลังไม้เท่ากับ 1,000 บาท

 • ค่าประกันภัย 3% ของค่าขนส่ง ชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง 1,000 บาทค่าประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเท่ากับ 30 บาท

สอบถามเพิ่มเติมหรือต้องการเปิดบัญชีธุรกิจติดต่อทีมขายได้ที่  

ค่าบริการนำเข้าสินค้าจากจีน (ทางเรือ)

การขนส่งจากจีนทางเรือใช้ระยะเวลา 14-20 วันทำไม่รวมจัดส่งในประเทศ

น้อยกว่า 100 KG./ น้อยกว่า 1 CBM (ทางเรือ)
(สินค้าทั่วไป) (สินค้ามอก.) (สินค้าพิเศษ)
29 บาท ต่อ กิโลกรัม 75 บาท ต่อ กิโลกรัม 105 บาท ต่อ กิโลกรัม
5,000 บาท ต่อ คิว 10,499 บาท ต่อ คิว 11,800 บาท ต่อ คิว
มากกว่า 100 KG. / มากกว่า 1 CBM (ทางเรือ)
(สินค้าทั่วไป) (สินค้ามอก.) (สินค้าพิเศษ)
25 บาท ต่อ กิโลกรัม 70 บาท ต่อ กิโลกรัม 95 บาท ต่อ กิโลกรัม
4,800 บาท ต่อ คิว 9,000 บาท ต่อ คิว 11,300 บาท ต่อ คิว
มากกว่า 300 KG. / มากกว่า 3 CBM (ทางเรือ)
(สินค้าทั่วไป) (สินค้ามอก.) (สินค้าพิเศษ)
19 บาท ต่อ กิโลกรัม 55 บาท ต่อ กิโลกรัม 75 บาท ต่อ กิโลกรัม
4,500 บาท ต่อ คิว 7,900 บาท ต่อ คิว 8,500 บาท ต่อ คิว
 • ค่าบริการตีลังไม้ 2,000 บาท ต่อ 1 คิว ขั้นต่ำ 150 บาท เช่น สินค้ามีขนาด 0.5 คิว ค่าตีลังไม้เท่ากับ 1,000 บาท

 • ค่าประกันภัย 3% ของค่าขนส่ง ชดใช้ไม่เกิน 3 เท่าของค่าขนส่ง เช่น ค่าขนส่ง 1,000 บาทค่าประกันที่ต้องจ่ายเพิ่มเท่ากับ 30 บาท

 • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade
 • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade
 • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade
 • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade
 • นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

วิธีคำนวณค่าขนส่ง

ในการคำนวณค่าขนส่ง จะใช้เกณฑ์  Logistic สากลในการคำนวณว่าจะใช้หน่วยใดในการคิดค่าบริการขนส่ง (น้ำหนักหรือปริมาตร)

คิดราคาจากหน่วยกิโลกรัม

คำนวณราคาค่าขนส่งโดยใช้ น้ำหนักสินค้า X อัตราค่าส่งแบบกิโล = ค่าขนส่ง

เช่น สินค้าน้ำหนัก 100 กิโลกรัม ต้องการส่งทางเรือ  = 100 x 25 =  2,500 บาท

คำนวนราคาโดยใช้หน่วยคิว

คำนวนราคาค่าขนส่งโดยใช้ ปริมาตรสินค้า(Q) X อัตราค่าส่งแบบคิว = ค่าขนส่ง

เช่น คำนวนค่าปริมาตร 0.05 ต้องการส่งทางเรือ = 0.05 คูณกับ 5,000 = 250 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

 

วิธีการนำเข้าสินค้าจากจีน

3 ขั้นตอนง่ายๆนำเข้าผ่านระบบ FASTTRADE

1. ลงทะเบียนเพื่อรับรหัสลูกค้าผ่านระบบ FASTTRADE ลงทะเบียนคลิ๊ก

>> หลังจากนั้น Log in เข้าสู่ระบบ ตาม Email และ Password ที่ได้ลงทะเบียนไว้

2. ส่งสินค้ามาที่โกดัง FASTTRADE กว่างโจว

>> ที่อยู่และวิธีการจ่าหน้ากล่องจะแสดงในระบบหลังลงทะเบียนสามารถ Copy ที่อยู่ส่งให้ผู้ขายที่จีนได้เลย

3. เข้าสู่ระบบ FASTTRADE เพื่อบริหารจัดการการขนส่งของคุณ

>> ระบบ FASTTRADE ลูกค้าสามารถ

 • ควบคุมการส่งสินค้าจากจีนของลูกค้าเองได้
 • ตรวจสอบสถานะการขนส่งสินค้าว่าเข้ามาเมื่อไหร่
 • ชำระค่าขนส่งได้ทันที
 • ตรวจสอบเงินของลูกค้าในระบบ

อัตราค่าขนส่งต่อภายในประเทศ

ลูกค้าสามารถเลือกใช้บริการขนส่งเอกชนในการจัดส่งได้

เงื่อนไขการใช้บริการ Flash Express

 • วิธีการคำนวนค่าขนส่งในไทยจะคิดจาก น้ำหนักปริมาตร (กว้าง x ยาว x สูง หาร 6,000) เปรียบเทียบกับ น้ำหนักจริง (KG) ค่าไหนมากกว่าระบบจะใช้ค่านั้นเป็นหลัก
 • เงื่อนไขการขนส่งสินค้ากับ Flash Express
 • รับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
  กว้าง+ยาว+สูง บวกกันขนาดต้องไม่เกิน 280 ซ.ม
  ความยาวแต่ละด้านไม่เกิน 150 ซ.ม
นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

เงื่อนไขการใช้บริการ Nim Express

 • วิธีการคำนวนค่าขนส่งในไทยจะคิดจาก น้ำหนักปริมาตร (กว้าง x ยาว x สูง หาร 6,000)  เปรียบเทียบกับ น้ำหนักจริง (KG)  ค่าไหนมากกว่าระบบจะใช้ค่านั้นเป็นหลัก
 • สำหรับลูกค้า 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา จังหวัดนราธิวาส)  ให้มารับตามรายละเอียดนี้
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นเล็ก สามารถรับที่ปัตตานี ที่อยู่ 36/13 หมู่ 4 ต.รูสะมิแล อ.เมือง จังหวัดปัตตานีโทรศัพท์ 062-7096293
  • ถ้าเป็นสินค้าชิ้นใหญ่ สามารถรับได้ที่หาดใหญ่ ที่อยู่ 55 ซ.2 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ 90110.1โทรศัพท์  088-0228226 , 074-232-778
  • และสงขลา ที่อยู่ 3/58 ถ.กาญจนวณิช(ห้าแยกน้ำกระจาย-สงขลา) ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000โทรศัพท์ 090-090-5993,0876773405
 • หากสินค้าของท่านมีคุณสมบัติดังนี้
  • สินค้าที่มีน้ำหนักเกิน 50 กิโลกรัม
  • สินค้าที่มีความยาวเกิน 170 ซ.ม
  • ปริมาตรเกิน 250,000 ลบ.ซม.

**ท่านต้องไปรอรับสินค้าที่ศูนย์กระจายสินค้าของ Nim express ในจังหวัดนั้นๆ  (Nim express จะติดต่อท่านเมื่อสินค้ามาถึงศูนย์กระจายสินค้า) หรือหากต้องการให้จัดส่งถึงบ้านทางนิ่มอาจจะคิดเรทราคาสินค้า oversize พิเศษ(ซึ่งทาง Fasttrade จะแจ้งให้ลูกค้าทราบและคิดราคาตามจริง)

เงื่อนไขการใช้บริการ J&T Express

 • วิธีการคำนวนค่าขนส่งในไทยจะคิดจาก น้ำหนักปริมาตร (กว้าง x ยาว x สูง หาร 6,000)  เปรียบเทียบกับ น้ำหนักจริง (KG)  ค่าไหนมากกว่าระบบจะใช้ค่านั้นเป็นหลัก
 • เงื่อนไขการขนส่งสินค้ากับ J&T Express
  • รับสินค้าที่มีน้ำหนักไม่เกิน 50 กิโลกรัม
  • กว้าง+ยาว+สูง บวกกันขนาดต้องไม่เกิน 280 ซ.ม
  • ความยาวแต่ละด้านไม่เกิน  150 ซ.ม
 • บริการเหมารถ กระบะ / หกล้อ สำหรับสินค้าใหญ่และจำนวนเยอะ

  บริการเหมารถมีบริการทุกวัน ให้บริการเฉพาะสาขารังสิต
  ส่งในเขต กรุงเทพฯตัดรอบเวลา 16.00 น. / ต่างจังหวัด ตัดรอบเวลา 15.30 น. ของทุกวัน

 • บริการเรียกรถมารับสินค้าที่โกดัง

  รถมอเตอร์ไซค์  (คิดตามราคาจริง บวกค่าบริการเรียก  50 บาท)
  รถเก๋ง  (คิดตามราคาจริงบวกค่าบริการเรียก 100 บาท)

รับสั่งซื้อสินค้าจากเว็บ   

สมาชิกใหม่รับค่าส่งฟรีทันที

300 บาท

   

สมาชิกใหม่รับค่าส่งฟรีทันที

300 บาท

นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade
นำเข้าสินค้าจากจีน สั่งสินค้าจากจีน สั่งของจากจีน ชิปปิ้งจีน Fasttrade

ที่ FASTTRADE เราให้ความสำคัญกับลูกค้าเหมือนเป็นคู่ค้า

ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปีทำให้ลูกค้ามั่นใจได้กับการนำเข้าสินค้ากับเรา

เรามีบริการที่ตอบโจทย์สำหรับลูกค้าได้มากกว่า เช่น

 • บริการช่วยสั่งสินค้าจากจีน ไม่ว่าจะเป็น Taobao / 1688 /Tmall / JD.com รวมถึงโรงงานโดยตรง
 • ช่วยตรวจคุณภาพสินค้าจากผู้ขาย หากสั่งเยอะต้องการความมั่นใจก่อนสั่งผลิตเรามีบริการช่วยบินไปตรวจสอบให้
 • บริการส่งด่วนทางเครื่องบิน หรือ Air freight ใช้เวลาเพียง 1-2 วัน
 • บริการช่วยรีแพคสินค้าให้ดูเรียบร้อยก่อนจัดส่ง
 • ช่วยให้คำปรึกษาด้านเอกสารนำเข้าต่างๆ ให้ลูกค้ามั่นใจได้มากกว่าทุกขั้นตอน
 • ระบบมาตฐานสากลสามารถตรวจสอบสถานะการนำเข้าของคุณได้เองผ่านมือถือตลอด 24 ชม.

สำหรับลูกค้าบุคคล และบริษัทที่นำสินค้าเข้ามาสามารถขอใบเสร็จ/ ใบกำกับภาษีสินค้าได้  โดยลูกค้า Fasttrade สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ได้ค่ะ

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับเอกสารนำเข้าต่างๆสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ ยินดีให้คำปรึกษาโดยทีมงานมีอาชีพ

หากนำเข้าสินค้าจำนวนมาก สามารถสอบถามเรทค่าขนส่งพิเศษได้ เรายินดีให้คำปรึกษาเพื่อช่วยให้ลูกค้ามีกำไรมากขึ้น

รวมถึงบริการเสริมอื่นๆ เช่น ช่วยปิดตู้ขนาด 20 ฟุต หรือ 40 ฟุต สนใจสอบถามเพิ่มเติมกับเราที่ LINE:@fasttrade หรือโทร

ยินดีให้บริการค่า^^

สอบถามการใช้บริการ โดยทีมงานมืออาชีพ